Privacy policy - Bianca Perionica Vesa

Pravila o privatnosti

 1. Uvod

Ova pravila o privatnosti (Pravila o privatnosti) uspostavljaju načine na koje Perionca veša Bianca može da prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

U tekstu ovih Pravila o privatnosti:

“mi”, “nas”, “naš/a/e” označava Perionicu veša Bianca , kao pravni subjekat.

“stranica/internet stranica” podrazumeva internet stranicu koju posećujete ili sa kojom ste povezani;

i

“Vi” i “Vaš/Vaša/Vaše” označava Vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, ili posećuje našu stranicu.

Time što posećujete našu interet stranicu, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo Vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona.

 1. Naši kontakti:

Adresa: Vojvode Stepe 251, 11010 Beograd, Srbija

E-pošta: office@servisbianca.com

 1. Podaci koje možemo da prikupljamo

Možemo da prikupljamo i obrađujemo samo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali, ili iz javno dostupnih izvora.

 1. Ciljevi obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti:

 • da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali našu internet stranicu. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11 u nastavku;
 • da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
 • da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 1. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad od nas tražite izvršenje usluge ili informaciju o istoj;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i akcijama;
 • Vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR.
 1. Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ne otkrivamo drugim kompanijama niti pravnim licima, niti ih smemo predati ili proslediti u bilo koje svrhe bilo kom trećem licu.

 1. Prenos Vaših podataka o ličnosti van EU/EEZ

Vaše podatke o ličnosti ne otkrivamo drugim kompanijama niti pravnim licima van EU/EEZ, niti ih smemo predati ili proslediti u bilo koje svrhe bilo kom trećem licu.

 1. Vreme čuvanja

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

 1. Zaštita i obezbeđenje

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti.

 1. Vaša prava

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, imate pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci budu ispravljeni ili obrisani, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Vas značajno.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak pre povlačenja.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  office@servisbianca.com

 1. Kolačići

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od naše internet prezentacije dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. O kolačićima možete da pročitate više na adresi http://www.allaboutcookies.org/.

 1. Linkovi ka drugim internet stranicama

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica.  Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Pravila o privatnosti.

 1. Izmene ovih Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Perionice veša Bianca ili ćemo Vam ih na zahtev slati.